Warsztat Terapii Zajęciowej

Święto Zmarłych

           Jak każdego roku uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej MOPS w Sieradzu wraz z instruktorami odwiedzili groby na pobliskich cmentarzach, gdzie zapalili znicze i złożyli kwiaty. Były to m. in. groby nieżyjących uczestników WTZ oraz Grób Nieznanego Żołnierza.

Poznajemy pory roku

Zajęcia z psychologiem - ćwiczenia motoryki małej - poznajemy pory roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Spotkanie z doradcą zawodowym

Zorganizowanie spotkania z doradcą zawodowym z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Sieradzu. Temat spotkania "Świat emocji" - wprowadzenie.

Wsparcie

Zgodnie z decyzją wojewody łódzkiego MOPS w Sieradzu tymczasowo zawiesił działalność Ośrodka Adaptacyjnego, Domu Dziennego Pobytu, Klubu Seniora, świetlic środowiskowych i Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Aby zmniejszyć ryzyko zarażenia zgodnie z tym, o co apeluje rząd pracownicy, którzy nie są niezbędni w pracy przebywają w domach w pełnej gotowości w razie konieczności podjęcia niezbędnych działań.

My to mamy szczęście

25 lutego nasza grupa uczestników WTZ wybrała się do Biura Wystaw Artystycznych, aby obejrzeć nową wystawę rysunków pn. „ Rzeczywistości równolegle” wykonanych przez wspaniałego sieradzkiego artystę Aleksego Nowaka. Jakież było nasze zaskoczenie gdy w sali wystawowej zobaczyliśmy samego mistrza opowiadającego o swojej twórczości innej grupie zwiedzających. Aleksy Nowak to artysta wciąż poszukujący a zarazem bardzo twórczy. Chętnie opowiada o swojej twórczości i nowych technikach własnych. Od lat jesteśmy jego wiernymi fanami.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu zatrudni psychologa.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu zatrudni osobę na stanowisko psychologa. 

Miejsce pracy: Warsztat Terapii Zajęciowej w Sieradzu, ul. Polna 18/20.

Warunki pracy: umowa o pracę w wymiarze 1/2 etatu, czas pracy do uzgodnienia.

Szlachetna Paczka 2019

SZLACHETNA PACZKA jest obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce. Wbrew pozorom, nie zajmuje się robieniem paczek. Jest oparta na pracy z darczyńcami i wolontariuszami. To oni pomagają rodzinom w potrzebie. Wolontariusze szukają rodzin i pracują z nimi. Darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc.
Od kilku lat projekt jest również realizowany w naszym mieście i powiecie. W tym roku również aktywnie braliśmy udział jako Darczyńcy

XXI Aukcja na rzecz Osób Niepełnosprawnych - uczestników WTZ

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom uczestniczącym w XXI Aukcji Prac Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – Uczestników WTZ. Udało się nam pozyskać środki finansowe w kwocie 6000 zł, które zostaną przeznaczone na organizację wycieczki dla podopiecznych warsztatu. Dziękujemy rodzicom i opiekunom za zaangażowanie w organizację imprezy oraz paniom Żanettcie Marzuchowskiej i Małgorzacie Jurkowskiej za przeprowadzenie licytacji.  

 

Wycieczka zawodoznawcza do "Medyka"

W dniu 25 października w ramach „DNIA OTWARTEGO W SIERADZKIM MEDYKU” uczestnicy Warsztat Terapii Zajęciowej odbyli wycieczkę  zawodoznawczą do  Zespołu  Szkół i Plac ówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu. Mogli przyjrzeć się z bliska pracowniom, w których odbywa się nauka zawodów: opiekuna medycznego, technika masażysty, technika usług kosmetycznych, technika weterynarii, technika sterylizacji medycznej oraz technika informatyka.

PASJA, PROFESJA, POWOŁANIE

          W dniu 21 października w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odbyły się zajęcia „Rozwijanie umiejętności słownych, liczbowych i wzrokowo–przestrzennych”. Inicjatywa wypłynęła od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Sieradzu.

Strony

Strefa banerowa