OŚRODEK ADAPTACYJNY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ "ARKA"

Ośrodek Adaptacyjny został otwarty 16 IX 1991 roku. Był on odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania rodziców dzieci niepełnosprawnych. Jest to placówka, w której przebywa młodzież z dysfunkcjami fizycznymi i intelektualnymi w wieku od 15 do 50 lat. Ośrodek realizuje zadania edukacyjne, opiekuńczo - wychowawcze oraz rehabilitacyjne.

Podstawowym celem działalności Ośrodka Adaptacyjnego jest opieka nad dziećmi i młodzieżą, ich rehabilitacja społeczna bez odrywania od rodzin i naturalnego środowiska, a w szczególności:
 • pomoc w radzeniu sobie z własną niepełnosprawnością i akceptowanie jej przez uczestników,

 • nauka zaradności osobistej w wykonywaniu czynności higienicznych, samodzielności w ubieraniu się oraz jedzeniu,

 • nawiązywanie kontaktów interpersonalnych miedzy uczestnikami oraz umiejętność wykorzystywania tych umiejętności w obcym środowisku,

 • stworzenie możliwości korzystania z indywidualnego nauczania,

 • opieka pedagogiczna,

 • rehabilitacja społeczna.

W ramach działalności Ośrodka Adaptacyjnego prowadzone są zajęcia:

 • plastyczne,

 • artystyczne,

 • muzyczne,

 • sportowe,

 • rehabilitacyjne,

 • kulinarne,

Kontynuowane jest również doskonalenie umiejętności nabytych w szkole jak pisanie, czytanie, liczenie. Organizowane są także wyjścia do teatru, muzeum, galerii oraz wyjazdy na wycieczki. Uczestnicy Ośrodka biorą czynny udział w zawodach sportowych, imprezach plastycznych oraz kulturalnych. W Ośrodku organizowane są ponadto imprezy okolicznościowe jak Walentynki, Dzień Matki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki oraz bale przebierańców.

 

Strefa banerowa