Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Środowiskowa - U ŻAKÓW

Uczestnikami Świetlicy Środowiskowej "U ŻAKÓW" może być młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Sieradza.

Pierwszeństwo w korzystaniu za Świetlicy ma młodzież dotknięta wypadkami losowymi.
Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne i nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Świetlica funkcjonuje w lokalach Wyższej Szkoły Humanistyczo - Ekonomicznej, ul. Mickiewicza 6 w Sieradzu

Zajęcia na Świetlicy odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 - 19.00

Podstawowe zadania:

 • zapewnienie opieki wychowawczej,
 • tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,
 • pozytywnych form organizacji czasu wolnego,
 • łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie,
 • wpajanie pozytywnych relacji interpersonalnych,

Pracą Świetlicy kieruje koordynator. Do dyspozycji uczestników są także nauczyciele:

 • języka polskiego,
 • języka niemieckiego,
 • matematyki,
 • informatyki,
 • wychowania fizycznego.

Podstawowym zadaniem pedagogów jest pomoc w odrabianiu lekcji, pomoc w uzupełnianiu braków edukacyjnych z danego przedmiotu oraz organizowanie i prowadzenie zajęć w świetlicy.

 

 

 

Strefa banerowa