Formy wsparcia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu udziela wsparcia w zakresie:

 

-pomoc pieniężna

-pomoc niepieniężna

-wsparcie z programu 500 +

-wsparcie dla osób starszych

-wsparcie dla osób niepełnosprawnych

 

Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia udzielają pracownicy socjalni.

Strefa banerowa