Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Środowiskowa - PROMYK

Uczestnikami Świetlicy Środowiskowej "PROMYK" mogą być dzieci z terenu Sieradza.

Pierwszeństwo w korzystaniu za Świetlicy mają dzieci i młodzież z rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub dotkniętych wypadkami losowymi. Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne i nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Świetlica funkcjonuje w lokalach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Polna 18/20 w Sieradzu

Zajęcia na Świetlicy odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 - 19.00

Podstawowe zadania:

  • umożliwianie odrabiania lekcji,
  • rehabilitacja społeczna,
  • opieka pedagogiczna,
  • organizowanie zajęć korekcyjno - wyrównawczych i terapeutycznych,
  • organizowanie zajęć kulturalno - oświatowych,
  • dożywianie (w miarę zaistniałych potrzeb),
  • poradnictwo i pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,

 

Strefa banerowa