Rozeznanie rynku

Zapytanie ofertowe 2/2022 - Szkolenie Administracyjno - Biurowe

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/2022 -  Część 1 Stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji; Część 2 Poradnictwo Zawodowe-Symulacyjnej Rozmowy Kwalifikacyjnej oraz Warsztatu Aktywnego Poszukiwania Pracy

Zapytanie ofertowe nr 1/2022 - Część 1 Stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji; Część 2 Poradnictwo Zawodowe-Symulacyjnej Rozmowy Kwalifikacyjnej oraz Warsztatu Aktywnego Poszukiwania Pracy

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 13/2021 - Kurs koparko ładowarki

Zapytanie ofertowe nr 13/2021 - Kurs koparko ładowarki.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 12/2021 - Kurs Sprzedawca

Zapytanie ofertowe 12/2021 - Kurs sprzedawcy 

Zapytanie ofertowe 10/2021 - Kwalifikacja wstępna przyśpieszona, ADR

Zapytanie ofertowe 9/2021 - Kurs prawa jazdy kat. C, C+E

Zapytanie ofertow 8/2021 - Kurs prawa jazdy kat. B

Zapytanie ofertowe  7/2021 - Szkolenie komputerowe

Zapytanie ofertowe 6/2021 - Magazynier z obsługą wózka widłowego, Nowoczesny sprzedawca

Zapytanie ofertow 4/2021 - Poradnictwo zawodowe - symulacyjna rozmowa kwalifikacyjna, Warsztaty poszukiwania pracy

Zapytanie ofertowe 3/2021 - Specjalista rynku pracy - opracowanie ISR

Zapytanie ofertowe 2/2021 - Psycholog - opracowanie ISR

 

 

 

Strefa banerowa