WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Warsztat Terapii Zajęciowej

ul. Polna 18/20

tel. (43) 822 48 17

mops18wtzApolna18 google

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu działa od 01.04.1996 roku. Jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla 23 uczestników w wieku od 17 do 60 roku życia, w stosunku do których właściwy organ orzekł stopień niepełnosprawności ze wskazaniami do terapii zajęciowej.

Celem WTZ jest:

 • wszechstronna rehabilitacja zmierzająca do rozwoju ogólnego każdego uczestnika,

 • poprawa zaradności osobistej,

 • poprawa sprawności psychofizycznych i aktywnego życia w środowisku,

 • dbałość o dobre samopoczucie uczestników oraz radość wynikająca z pracy zespołowej,

 • przygotowania do podjęcia pracy.

Do zadań WTZ w szczególności należy:

 • ogólne usprawnianie uczestników,

 • poprawa zaradności uczestników,

 • przygotowanie do życia w środowisku społecznym, między innymi przez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej,

 • rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej,

 • rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy,

 • rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej.

Zajęcia dla uczestników prowadzone są w czterech grupach terapeutycznych:

 • pracowni plastyczno - dziewiarskiej,

 • gospodarstwa domowego i ogrodnictwa,

 • komputerowej i obsługi urządzeń biurowych,

 • umiejętności społecznych i zawodowych,

Przynależność do poszczególnej grupy uzależniona jest od rodzaju schorzenia, możliwości opanowania zdobytych umiejętności oraz zainteresowań uczestników. Dla każdego uczestnika tworzy się indywidualny program rehabilitacji. W razie potrzeby modyfikuje się go. Osoby niepełnosprawne biorą także udział w indywidualnych i zbiorowych zajęciach rehabilitacyjnych zleconych przez lekarzy, które prowadzi fizjoterapeuta. Raz w tygodniu uczestniczą w zajęciach muzykoterapii, która jest formą zabawy i równocześnie integracji grupowej. Uczestnicy w razie potrzeby objęci są opieką psychologiczną.

Strefa banerowa