MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ

MIEJSKE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ (MCPS)

Sieradz 98-200, ul. Polna 18/20

tel. kontaktowy (43) 822 49 33

mcps-a

budynek b

budynek c

W skład MCPS wchodzą:

  • Dom Dziennego Pobytu (DDP)
  • Ośrodek Adaptacyjny "Arka"
  • Świetlica Środowiskowa "Promyk"
  • Świetlica Środowiskowa "U Żaków"
  • Jadłodajnia
  • Grupy samopomocowe
  • Gabinet Rehabilitacji Ruchowej

 

Strefa banerowa