Światowy Dzień Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych

W dniu 18 marca 2024 r. Warsztat Terapi Zajęciowej odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu. Pod opieką wychowawcy i pedagoga szkolnego przekazali naszym podopiecznym własnoręcznie wykonane laurki z życzeniami z okazji Światowego Dnia Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych. Dzieci zostały zapoznane z tematem niepełnosprawności a nasi podopieczni zdobyli nowe doświadczenie w sferze aktywności społecznej.
W sposób szczególny dziękujemy za przyjazną współpracę, wkład włożony w kształtowanie wartości i postaw oraz budowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych.

Strefa banerowa