Informacje o projekcie

projekt fundusze regionalne unijne

Projekt „RODZINA RAZEM” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

 

 

Okres realizacji projektu:

01.11.2016 – 31.12.2017

Biuro Projektu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Polna 18/20

pok. 24

tel. 43 827-45-66

Strefa banerowa