Kontakty

 

Nazwa organizacji

Adres

Tel., E-mail

Katolickie Stowarzyszenie „Śwwiatełko"

ul. Dominikańska 16,

98-200 Sieradz.

(43) 822 53 05

dom@ swiatelko.org.pl

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Oddział Okręgowy

ul. Kościuszki 5,

98-200 Sieradz