Grupa docelowa

Grupa docelowa:

- bezrobotni,

- osoby nieaktywne zawodowo (nie zarejestrowane w PUP)

- osoby niepełnosprawne.

Strefa banerowa