Czyste powietrze

CZYSTE POWIETRZE

W związku z programem „Czyste Powietrze” – osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia  o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa.

Ww żądanie wydania zaświadczenia składa się w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu przy ul. Kościuszki 5 pok. nr 12.

W sprawie wniosków można uzyskać informację pod numerem telefonu: +48-43-677-72-41

 

Strefa banerowa