MIEJSKI OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Jest placówką udzielającą bezpłatnej pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.
MOIK funkcjonuje w lokalach

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Polna 18/20 w Sieradzu
poniedziałek - czwartek w godz. 8.00 - 19.00,
piątek w godz. 8.00 - 16.00
tel. 043 827 41 19
e-mail: moik@mops.sieradz.eu

mops18moikpolna18 google

Działalność Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej realizowana jest poprzez:

 • kontakt telefoniczny
 • bezpośredni kontakt w Ośrodku - udzielanie bezpłatnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego i prawnego oraz kryzysowej psychoterapii indywidualnej i rodzinnej,
 • intewencje środowiskowe w miejscu zamieszkania lub w miejscu przebywania osoby w kryzysie,
 • zabezpieczenie schronienia osobom, które znajdują się w sytuacji zagrożenia życia bądź niebezpieczeństwa ze strony otoczenia, np. kobietom i dzieciom bitym, narażonym na agresje,
 • reprezentowanie przez pracowników Ośrodka (nieodpłatne i na życzenie klienta) ich interesów w instytucjach.

Problemy w jakich udzielana jest pomoc:

 • konflikty rodzinne
 • przemoc domowa
 • przemoc seksualna
 • bezrobocie
 • trudności mieszkaniowe
 • zagrożenie eksmisją
 • bezdomność
 • wypadki losowe

Zakres usług:

pomoc psychologiczna

 • poniedziałek 16.00-18.00
 • wtorek 16.00-18.00
 • środa 16.30-18.30
 • czwartek 16.30-18.30

pomoc prawna

 • poniedziałek 17.00-19.00
 • wtorek 17.00-19.00
 • środa 17.00-19.00
 • czwartek 17.00-19.00

pomoc socjalna

 • poniedziałek 8.00-19.00
 • wtorek 8.00-19.00
 • środa 8.00-19.00
 • czwartek 8.00-19.00
 • piątek 8.00-16.00

Strefa banerowa