Wycieczka do Władysławowa

W dniach 14-17 maja 2024 r. uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu wzięli udział w wycieczce na trasie Sieradz-Ciechocinek -Władysławowo- Hel- Gdynia -Sieradz
Uczestnicy rozpoczęli wycieczkę od zwiedzania tężni w Ciechocinku, które są unikatową i największą w Europie konstrukcją drewnianą do odparowywania wody z solanki. Odbyli spacer wokół tężni, gdzie tworzy się słynny, bogaty w jod mikroklimat tworzący naturalne, lecznicze inhalatorium.
Po zakwaterowaniu w Ośrodku Wczasowym „Margaretka” we Władysławowie, posiłku oraz odpoczynku po podróży, uczestnicy wraz z opiekunami wybrali się na spacer powitać morze. W wyjątkowo sprzyjających warunkach na plaży zapoznali się z hasłem wycieczki ”Bałtyk na trzeźwo” a pracownicy WTZ przekazali im wiedzę dotyczącą uzależnienia, alkoholu, i skutków jego picia. Po krótkim wprowadzeniu w tematykę alkoholu, jako środka psychoaktywnego dowiedzieli się jak odróżnić używanie alkoholu od nadużywania, czym jest uzależnienie i co to jest alkoholizm. Prowadzono dyskusję na temat przyczyn uzależnienia od alkoholu a także skutków jego nadużywania. Uczestnicy podawali wiele przykładów z życia codziennego, podkreślając negatywne skutki zdrowotne i społeczne nadużywania alkoholu.
Drugi dzień wycieczki rozpoczęli od zwiedzania Półwyspu Helskiego. Odbyli spacer po Bulwarze Nadmorskim, widzieli pomnik Neptuna, kutry rybackie, Park Rzeźby Kaszubskieji latarnię morską. Uczestniczyli w pokazie karmienia fok w Fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Nasi podopieczni odbyli rejs statkiem „Ocean” po Zatoce Puckiej. Podziwiali walory krajobrazowe Helu, wysłuchali ciekawostek na temat miasta, obejrzeli z bliska wraki okrętów i z daleka letnią rezydencję Prezydenta Rzeczypospolitej.
Po powrocie do miejsca zakwaterowania i posiłku uczestnicy wycieczki spotkali się, aby zapoznać się z mitami i stereotypami związanymi z alkoholizmem. Rozmawiano o głównych motywach sięgania po alkohol przez młodzież oraz identyfikowano potrzeby za nimi stojące. Podsumowanie przeprowadzonych zajęć polegało na rozpoznaniu, które ze stwierdzeń dotyczących tematyki alkoholowej jest prawdą a które fałszem.
Dzień trzeci uczestnicy spędzili na plażowaniu, wspólnym posiłku w smażalni ryb i gofrach. Na plaży, w promieniach słońca przyswajali wiedzę na temat asertywności, chętnie dyskutując o własnych postawach na temat alkoholu. Wracając do ośrodka zwiedzili Aleję Gwiazd Sportu i pomnik "Korona Himalajów". Czternaście skalnych płyt symbolizuje czternaście ośmiotysięczników, które zdobyli Polacy. Czas wolny spędzili w podgrupach na zakupach pamiątek i kartek pocztowych.
W drodze powrotnej uczestnicy zwiedzili Port w Gdyni. Przeszli Skwerem Kościuszki, którego centrum stanowi charakterystyczna fontanna. Przy Molo Południowym widzieli zacumowany niszczyciel ORP Błyskawica z II wojny światowej oraz żaglowiec Dar Pomorza.
W wyniku działań profilaktycznych zrealizowany został główny cel programu, jakim było zapobieganie spożywania alkoholu wśród uczestników WTZ poprzez dostarczanie podstawowych wiadomości o skutkach picia alkoholu i mechanizmie procesu uzależnienia się.
Wycieczka nad morze była dla naszych podopiecznych bardzo atrakcyjna, gdyż oprócz nabytej wiedzy na temat uzależnienia i zdrowego stylu życia zwiedzili atrakcyjne miejscowości w województwie pomorskim.
W dużym stopniu zaspokojono również potrzeby poznawcze i estetyczne osób niepełnosprawnych, rozwinięto ich zainteresowania, umocniono więzi w grupie. Udoskonalono nabyte umiejętności współpracy, obowiązkowości i odpowiedzialności.
Poprzez prowadzone działania kształtowano wśród uczestników odpowiednie postawy przyczyniające się do rozwijania umiejętności osobistych, społecznych i zawodowych służących zdrowiu.
Nasi podopieczni wrócili z zasobem nowej wiedzy o tematyce antyalkoholowej, szczęśliwi, pełni nowych wrażeń i chęci do pracy.
Wyjazd bez rodziców to forma rehabilitacji, która daje możliwość wykazania się samodzielnością.
Podopieczni WTZ wrócili pełni nowych wrażeń oraz zdobytych wiadomości na temat zdrowia i związanej z nim jakości życia.
Kształtowanie wiedzy, motywacji i umiejętności zdrowego stylu życia przyczynią się do podejmowania działań na rzecz zdrowia własnego i innych.

 

Strefa banerowa