Rodzina razem

projekt fundusze regionalne unijne

Projekt „RODZINA RAZEM” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

 

Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru Gminy Miasta Sieradz.

Wsparcie otrzyma grupa 30 rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Więcej innormacji w zakładce projektu.

rodzina Razem 5

Strefa banerowa