Nowy start - II edycja

Projekt „Nowy start – II edycja” współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Poddziałania IX.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

 

Celem głównym jest podniesienie kwalifikacji, kompetencji i poziomu aktywności społecznej i zawodowej 100 (50K, 50M) osób z terenu miasta Sieradza zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 10 os. z niepełnosprawnością poprzez realizację instrumentów aktywizacji społecznej, edukacyjnej oraz zawodowej do 30.06.2020 r.

Działania projektowe obejmują:
1. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD)
2. Doradztwo psychologiczne
3. Poradnictwo zawodowe
4. Prawa jazdy Kat B.
5. Szkolenia komputerowe
6. Realizację wysokiej jakości szkoleń zawodowych (sprzedawca, przedstawiciel handlowy, opiekun osoby starszej)
7. Realizację wysokiej jakości szkoleń zawodowych (kierowca zawodowy kat C i C+E)
8. Realizację 3 lub 6 miesięcznych staży
9. Praca socjalna

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. - 30.06.2020 r.
Wartość projektu: 1 735 809,48 zł
Kwota dofinansowania: 1 649 019,00 zł

Realizatorzy projektu
Stowarzyszenie Rozwoju Przyszłości PROGRESS - lider projektu
TSL Consulting Dariusz Chudzik - partner projektu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu - partner projektu

 

Strefa banerowa