Zostań wolontariuszem

Dlaczego warto pracować jako wolontariusz?

Wolontariat daje możliwości zdobycia nowych doświadczeń i umiejętności (wymaganych przez pracodawców tzw. umiejętności społecznych, jak praca w grupie, zdolności przywódcze, komunikatywność), pozwala włączyć się w życie społeczne, nieść pomoc potrzebującym. Nade wszystko jednak pozwala pracodawcy docenić wolontariuszy jako ludzi potrafiących się zaangażować w pracę, niezależnie od korzyści materialnych, które ona przynosi.

Kto może zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem może zostać każdy, bez względu na wiek, płeć, wyznanie, status majątkowy, wykształcenie, rasę. Wszyscy, którzy chcą dobrowolnie i bezpłatnie nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna - nie tylko w sferze pomocy społecznej, ale w każdej innej dziedzinie życia społecznego. Wolontariuszem może być ten, kto chce i jest w stanie świadomie działać na rzecz innych. Przy czym świadomość rozumiana jako dobry stan psychiczny umożliwiający pozytywne działanie na rzecz innych.

Strefa banerowa