Aktualności

12/12/2019

Szlachetna Paczka 2019

SZLACHETNA PACZKA jest obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce. Wbrew pozorom, nie zajmuje się robieniem paczek. Jest oparta na pracy z darczyńcami i...
06/12/2019

XXI Aukcja na rzecz Osób Niepełnosprawnych - uczestników WTZ

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom uczestniczącym w XXI Aukcji Prac Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – Uczestników WTZ. Udało się nam pozyskać środki finansowe w kwocie 6000 zł, które zostaną...
06/12/2019

Zarządzenie w sprawie naboru do komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 299/2019 Prezydenta Miasta Sieradza w sprawie naboru do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2020 zadań publicznych z zakresu pomocy...
29/11/2019

Zarządzenie Prezydenta Miasta Sieradza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - usługi opiekuńcze.

Zarządzenie Nr 283/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. Prezydenta Miasta Sieradza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej w...
29/11/2019

Zarządzenie Prezydenta Miasta Sieradza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 282/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. Prezydenta Miasta Sieradza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej w...
13/11/2019

„Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

W dniu 23 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Sieradza odbyło się spotkanie formalizujące Partnerski Zespół Kooperacyjny w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej...
07/11/2019

Wycieczka zawodoznawcza do "Medyka"

W dniu 25 października w ramach „DNIA OTWARTEGO W SIERADZKIM MEDYKU” uczestnicy Warsztat Terapii Zajęciowej odbyli wycieczkę  zawodoznawczą do  Zespołu  Szkół i Plac ówek Oświatowych Województwa...
24/10/2019

PASJA, PROFESJA, POWOŁANIE

          W dniu 21 października w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odbyły się zajęcia „Rozwijanie umiejętności słownych, liczbowych i wzrokowo–przestrzennych”. Inicjatywa wypłynęła od...

Strony

Strefa banerowa