Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

grupa wsparcia logo

 

Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

 

Wzorem lat ubiegłych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu istnieje możliwość udziału w grupie wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Grupa wsparcia ma charakter otwarty. Głównym jej celem jest dostarczenie kolejnej formy pomocy osobom, które z racji doznawanej w rodzinie różnej formy przemocy nie czują się tam bezpiecznie. Działania kierowane są do osób i rodzin (bez względu na to jaką mają sytuację finansową, wykształcenie, wiek i pochodzenie), które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej z powodu przemocy w rodzinie.

Działania w tym zakresie rozszerzone zostały o możliwość wzięcia udziału w otwartych seminariach dotyczących przemocy w rodzinie a także alienacji rodzicielskiej. Udział w grupie jest bezpłatny, organizatorzy gwarantują przyjazną atmosferę oraz dyskrecję.

Przewidziane są również konsultacje indywidualne zarówno dla ofiar jak i sprawców przemocy (po wcześniejszym ustaleniu terminu).

Spotkania grupy wsparcia odbywają się dwa razy w miesiącu – w piątki, w terminach:

  • 26.10.2017 r. godz. 9:00
  • 31.10.2017 r. godz. 18:00
  • 07.11.2017 r. godz. 18:00
  • 21.11.2017 r. godz. 18:00
  • 12.12.2017 r. godz. 18:00

Miejsce spotkań: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu ul. Polna 18/20

Spotkania mają charakter otwarty i odbywają się według przedstawionego harmonogramu:

16.15 – 17.00 – otwarte seminarium z zakresu przemocy w rodzinie i alienacji rodzicielskiej

Seminaria przy współpracy z Wydziałowym Centrum Pacy Socjalnej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

17.00 – 19.00 – grupa wsparcia dla ofiar przemocy (możliwość indywidualnych konsultacji)

Podstawowym założeniem grupy wsparcia jest udzielenie pomocy wszystkim, którzy znaleźli się w matni przemocy i potrzebują wielopłaszczyznowego sukursu w zakresie działań psychologicznych, psychoterapeutycznych czy terapeutycznych. W proponowanej grupie będzie realizowany program terapeutyczny opierający się na modalności udowodnionej naukowo zwanej psychoterapią możliwości.

Więcej informacji będzie zamieszczanych na stronie internetowej MOPS w Sieradzu w zakładce Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz w zakładce GRUPA WSPARCIA (informacje będą aktualizowane).

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do korzystania z tej formy wsparcia

Strefa banerowa