Jadłodajnia

Jadłodajnia jest przeznaczona dla osób zakwalifikowanych przez MOPS w Sieradzu, które:

  • korzystają ze świadczeń pomocy społecznej,
  • są samotne, niepełnosprawne, których ograniczona sprawność psychoruchowa uniemożliwia samodzielne przygotowanie posiłków,
  • zostały dotknięte wypadkami losowymi.

Osoby niepełnosprawne, nie korzystające z posiłków w Jadłodajni z powodu nie wychodzenia z domu, mają prawo korzystania z dowozu posiłków do domu przez jednostkę świadczącą usługi opiekuńcze na podstawie odrębnych przepisów.

Jadłodajnia wydaje posiłki

w dni robocze w godzinach:     

      śniadania 8:00 - 9:00
      obiady, zupy 12:30 - 14:00
      kolacje 17:00 - 18:00

w dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 12:00 - 13:00

Strefa banerowa