Zajęcia edukacyjne dla psychologów zatrudnionych w Zakładzie Karnym w Sieradzu.

Zgodnie z umową  o współpracy zawartą pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Zakładem Karnym w Sieradzu w dniu 15 maja odbyło się  spotkanie instruktorów terapii zajęciowej z psychologami, którzy są opiekunami skazanych w Zakładzie Karnym w Sieradzu.
Tematem spotkania była „ Praca z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie”.

Strefa banerowa