XXI Aukcja na rzecz Osób Niepełnosprawnych - uczestników WTZ

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom uczestniczącym w XXI Aukcji Prac Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – Uczestników WTZ. Udało się nam pozyskać środki finansowe w kwocie 6000 zł, które zostaną przeznaczone na organizację wycieczki dla podopiecznych warsztatu. Dziękujemy rodzicom i opiekunom za zaangażowanie w organizację imprezy oraz paniom Żanettcie Marzuchowskiej i Małgorzacie Jurkowskiej za przeprowadzenie licytacji.  

 

Strefa banerowa