Wycieczka zawodoznawcza do "Medyka"

W dniu 25 października w ramach „DNIA OTWARTEGO W SIERADZKIM MEDYKU” uczestnicy Warsztat Terapii Zajęciowej odbyli wycieczkę  zawodoznawczą do  Zespołu  Szkół i Plac ówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu. Mogli przyjrzeć się z bliska pracowniom, w których odbywa się nauka zawodów: opiekuna medycznego, technika masażysty, technika usług kosmetycznych, technika weterynarii, technika sterylizacji medycznej oraz technika informatyka.

Strefa banerowa