Wycieczka zawodoznawcza do "Medyka"

W dniu 25 października w ramach „DNIA OTWARTEGO W SIERADZKIM MEDYKU” uczestnicy Warsztat Terapii Zajęciowej odbyli wycieczkę  zawodoznawczą do  Zespołu  Szkół i Plac ówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu. Mogli przyjrzeć się z bliska pracowniom, w których odbywa się nauka zawodów: opiekuna medycznego, technika masażysty, technika usług kosmetycznych, technika weterynarii, technika sterylizacji medycznej oraz technika informatyka.

Strefa banerowa

Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2014 Cannot execute queries while other unbuffered queries are active. Consider using PDOStatement::fetchAll(). Alternatively, if your code is only ever going to run against mysql, you may enable query buffering by setting the PDO::MYSQL_ATTR_USE_BUFFERED_QUERY attribute.: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 12360903035fca15a7a8c357.64663863 ) in lock_release_all() (line 269 of /var/www/mops.sieradz.eu/includes/lock.inc).