Wsparcie

Zgodnie z decyzją wojewody łódzkiego MOPS w Sieradzu tymczasowo zawiesił działalność Ośrodka Adaptacyjnego, Domu Dziennego Pobytu, Klubu Seniora, świetlic środowiskowych i Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Aby zmniejszyć ryzyko zarażenia zgodnie z tym, o co apeluje rząd pracownicy, którzy nie są niezbędni w pracy przebywają w domach w pełnej gotowości w razie konieczności podjęcia niezbędnych działań.

W związku z powyższym oraz zgodnie zdecyzją dyrektora pracownicy WTZ zajęli się szyciem w domach maseczek ochronnych wspierając pracę tych, którzy musieli pozostać na służbie.

Strefa banerowa