Udział w Seminarium w ŁODR w Kościerzynie

W ramach zajęć w pracowni gospodarstwa domowego i ogrodnictwa grupa uczestników warsztatu uczestniczyła w seminarium pod hasłem „Wielkanoc w regionie”, które zorganizował Oddział  Łódzkiego Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kościerzynie. 
Seminarium odbywało się pod hasłem "Jaja" a prezentację i wykład poprowadził Przemysław Banaś, nauczyciel warsztatów gastronomicznych z Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu oraz autor audycji radiowej "Między nożem a widelcem". Uczestnicy wrócili z Kościerzyna zadowoleni, pełni nowych doświadczeń i ciekawych informacji o jajkach i wykonywanych z nich potrawach nie tylko w Polsce ale na całym świecie. Mieli także możliwość obejrzeć wystawę koła gospodyń wiejskich, stowarzyszeń i lokalnych grup działania, które przygotowały potrawy wielkanocne, świąteczne ozdoby i dekoracje połączone z prezentacją lokalnego rękodzieła. 

Strefa banerowa