Spotkanie z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

22 czerwca uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej spotkali się z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Panem Pawłem Wdówikiem.
Wymieniając programy dla osób z niepełnosprawnościami, wskazał: dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego dla poruszających się na wózkach, wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej i wypożyczalnie sprzętu. Spotkanie dotyczyło głównie nowego świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnością. Pan Minister Paweł Wdówik poinformował, że rząd przygotował nowe świadczenie wspierające dla osób najbardziej niepełnosprawnych. - Nikt na tym nie straci, ponieważ to świadczenie jest dodawane do wszystkich innych świadczeń - wyjaśnił. Ze świadczenia skorzysta 500-600 tys. osób. Maksymalna kwota to jest ponad 3 tys. zł. Minimalna w granicach 700 zł. Różne poziomy tego świadczenia będą zależnie od tego, jak i kto będzie miał określony poziom potrzeby wsparcia. Jak podał, nowe narzędzie jest też "początkiem reformy systemu orzecznictwa". „Na tej podstawie będziemy budować dalej ten system prostszy, ujednolicony tak, żeby osobie niepełnosprawnej było łatwiej żyć, ale najważniejsze jest to, że idziemy w kierunku podmiotowego traktowania, żeby to osoba niepełnosprawna, sama, nie jej opiekun, mogła decydować o swoim życiu”.
4Po spotkaniu Pan Minister na zaproszenie dyrektora MOPS Pana Grzegorza Delidy odwiedził naszą placówkę.

Strefa banerowa