Spotkanie z doradcami zawodowymi

W dniu 16.06.2021r. doradcy zawodowi z sieradzkiego Oddziału Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przeprowadzili spotkanie metodą warsztatową z uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej MOPS w Sieradzu pt. „Sztuka bycia kreatywnym”. Zaplanowane treści i ćwiczenia pozwoliły uczestnikom na zdobycie wiedzy z zakresu kształtowania kreatywnego myślenia, odkryciu roli jaką odgrywa kreatywność w pracy i życiu osobistym.

Strefa banerowa