Spotkanie z doradcą zawodowym I

W dniu 31 stycznia 2023 roku w Warsztacie Terapii Zajęciowej MOPS w Sieradzu odbyło się spotkanie z doradcą zawodowym z Sieradzkiego Oddziału Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z uczestnikami WTZ- temat spotkania: „Prawa osoby niepełnosprawnej''. Zajęcia miały na celu przybliżenie uczestnikom, ogólnej wiedzy dotyczącej obowiązujących aktów prawnych i wynikających z nich uprawnień dla osób niepełnosprawnych. Przedstawiono uczestnikom źródła prawa, określające przywileje osób niepełnosprawnych.

 

 

Strefa banerowa