Spotkanie z doradcą zawodowym

             W dniu 24.02.2021 r. Warsztat Terapii Zajęciowej MOPS w Sieradzu zorganizował spotkanie z doradcą zawodowym z sieradzkiego Oddziału Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Wspólnie z doradcą zawodowym uczestnicy poszukiwali odpowiedzi na pytania: co rozumiemy pod pojęciem osoby kompetentnej, czym są kompetencje oraz jakie są oczekiwania pracodawców wobec pracowników na dzisiejszym rynku pracy? Uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z różnymi sposobami rozwoju osobistego i możliwościami doskonalenia kompetencji miękkich.

 

Strefa banerowa