Spotkanie z doradcą zawodowym

Dzisiejsze spotkanie z zaprzyjaźnionym z nami panem Januszem – doradcą zawodowym przebiegało w zmienionej formie.
Ponieważ nie samą pracą człowiek żyje, wybrany temat spotkania dotyczył „Korzystania z dóbr kultury”. Dowiedzieliśmy się co to jest „Dobro Kultury", jakie są jego rodzaje i jakie ma znaczenie w życiu każdego człowieka.
           Każdy posiada swą własną, indywidualną osobowość. Na to jak się kształtujemy, jak dorastamy, jacy się stajemy nieodłączny wpływ ma otoczenie w jakim dorastamy, a także tradycja, wychowanie, czy system wartości, który jest nam wpajany. Znaczący wpływ na kształtowanie naszej osobowości ma także kultura w jakiej dorastamy, czyli np. muzyka, której słuchamy, czy sztuka, z którą się spotykamy w życiu codziennym.
          Wszystko to łącząc się w jedną, spójną całość staje się częścią nas, odciska na nas nieodwracalne piętno i wpływa na nasz charakter, sposób bycia, zachowanie. Teraz wiemy, że muzyka i sztuka są ważnymi częściami życia codziennego i odgrywają ważną rolę w kształtowaniu osobowości i charakteru.
           Na zakończenie mieliśmy możliwość wysłuchania na żywo, specjalnie dla nas pięknego koncertu gitarowego, który wzruszył niektórych z nas do łez. Dziękujemy.

 

Strefa banerowa