Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu – Warsztat Terapii Zajęciowej zatrudni osobę do prowadzenia zajęć plastycznych lub muzycznych.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe kierunkowe: terapia zajęciowa, pedagogika/ pedagogika specjalna lub wykształcenie średnie zawodowe: terapia zajęciowa

- predyspozycje osobiste do pracy z osobami niepełnosprawnymi,

- stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na w/w stanowisku,

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

- nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

- umiejętność grania na instrumencie muzycznym lub zdolności plastyczne,

- umiejętność sprawnej organizacji pracy, kreatywność;

- umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej dostosowanej do stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników,

- umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań;

- wysoka kultura osobista, odporność na stres;

- uprzejmość i życzliwość w kontaktach z uczestnikami oraz współpracownikami.

 

Miejsce pracy: Warsztat Terapii Zajęciowej w Sieradzu, ul. Polna 18/20.

Warunki pracy: umowa o pracę w wymiarze 12 godzin tygodniowo (0,30 etatu).

Godziny pracy do ustalenia.

Strefa banerowa