1 listopada - Święto Zmarłych

Uroczystość Wszystkich Świętych to czas, w którym wspominamy bliskich nam zmarłych. Chcemy w ten dzień uhonorować pamięć osób, które kiedyś pełniły ważną rolę w naszym życiu i dlatego były nam bliskie. 
Co roku pamiętamy, aby zapalić symboliczny znicz naszym byłym pracownikom i uczestnikom. W tym roku odwiedziliśmy cmentarze w Sieradzu, Męce, Zduńskiej Woli i Kliczkowie Małym. Pamiętaliśmy również o grobach poległych nieznanych żołnierzy.

Człowiek żyje dopóty, dopóki trwa pamięć o nim.

Strefa banerowa