WYCIECZKA DO BORYSEWA 2024

W dniu 19 czerwca 2024 r. dzieci ze Świetlic Środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu uczestniczyły w wycieczce do ZOO w Borysewie. Dzieci podczas zwiedzania zobaczyły i wzbogaciły swoje wiadomości na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata. Ciekawą atrakcją okazała się przejażdżka kolejką po ogrodzie zoologicznym, co budziło wśród nich wiele emocji.  Wycieczka odbyła się dzięki dofinasowaniu   z Urzędu Miasta Sieradza - Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zgodnie z planem zrealizowany został program profilaktyczny pod hasłem: „Cyberprzemoc”. Podczas wycieczki była piękna pogoda, a dzieciom dopisywały dobre humory. Wycieczka była wspaniałym przeżyciem i atrakcyjną lekcją przyrody. Pobyt w zoo dostarczył dzieciom wiele wrażeń i radości.

Strefa banerowa