Zbiórka publiczna - marzec 2014

Zbiórka publiczna 13.03.2014

Komitet Organizacyjny na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Sprawni inaczej" na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Sieradza WSO-E.5311.6.2013 z dnia 28. 10. 2013 r. zorganizował zbiórkę publiczną na rzecz osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, działającego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu. W dniu 13. 03. 2014 r. w supermarkecie „Polo" przy ul. Wł. Łokietka w Sieradzu uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej wraz z opiekunami pakowali przy kasach artykuły spożywczo - przemysłowe, zbierając dobrowolne datki do puszek kwestarskich. Akcja miała na celu pozyskanie środków finansowych na integrację społeczną ale także naukę umiejętności zawodowych tj. kontaktu z klientem, prawidłowej kolejności oraz dokładności w czasie wykonywanych czynności, radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Szczególną uwagę zwracano na rozumienie otrzymywanych poleceń, tempo pracy, wytrwałość, samodzielność i dokładność . W wyniku przeprowadzonej akcji zebrano kwotę 523,69 zł., która zostanie przeznaczona na rehabilitację społeczną  podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej. Następna zbiórka publiczna odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2014.

Strefa banerowa