Zarządzenie Prezydenta Miasta Sieradza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 282/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. Prezydenta Miasta Sieradza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej w obszarze pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Treśc zarządzenie poniżej do pobrania.

Do pobrania: 

Strefa banerowa