Zarządzenie

Zarządzenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2019 zadania z zakresu pomocy społecznej w obszarze kompleksowych usług opiekuńczych.

Do pobrania: 

Strefa banerowa