Zajęcia Warsztatowe w DDP

W dniu 5 lipca 2023 roku po raz kolejny w Domu Dziennego Pobytu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu odbyły się zajęcia z doradcą zawodowym - pracownikiem Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Sieradzu na temat „Różnych sposobów radzenia sobie ze stresem”.

Strefa banerowa