XX Wieczór Kolęd 2019

W dniu 24 stycznia 2019 r. odbył się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej   w Sieradzu Wieczór Kolęd. Kolędy, pastorałki oraz montaż słowno-muzyczny o tematyce noworocznej zaprezentowali uczestnicy: Klubu Seniora , Domu Dziennego Pobytu, Świetlicy Środowiskowej „Promyk”, Ośrodka Adaptacyjnego i  Warsztatu Terapii Zajęciowej. Było to jednocześnie kolejne spotkanie podkreślające i umacniające wspólne działania władz, jednostek, instytucji, organizacji i osób, mające na celu wspieranie mieszkańców Sieradza w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.

Strefa banerowa