Wycieczka w Karkonosze

W dniach 15-16 czerwca 2023 r. seniorzy z Domu Dziennego Pobytu i Klubu Seniora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu uczestniczyli w wycieczce do Karpacza, Szklarskiej Poręby i Term Cieplickich. Wycieczka odbyła się dzięki dofinasowaniu z Urzędu Miasta Sieradza
Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zgodnie z planem wycieczki zrealizowany został program profilaktyczny pod hasłem: „Stop Uzależnieniom”. Seniorzy podczas wycieczki cieszyli się pięknem górskiej przyrody oraz relaksowali się w termach.

Strefa banerowa