WIZYTA STUDYJNA Z UKRAINY 2024

W ramach realizacji działań polsko – ukraińskiego Memorandum o współpracy   w zakresie ukraińskiej reformy samorządowej, zawartego w Warszawie w dniu 17 grudnia 2014 roku oraz realizując zlecenie Ministra Spraw Zagranicznych  na mocy ustawy z 16 września 2011 roku   o współpracy rozwojowej (znowelizowanej 20 listopada 2013 roku), Fundacja Solidarności Międzynarodowej, jako fundacja Skarbu Państwa realizuje wizyty studyjne w ramach wieloletniego programu wsparcia reformy polityki społecznej realizowanego w Ukrainie.                        

W ramach ww. programu, Fundacja realizuje projekt pt. „Wsparcie procesu decentralizacji: profesjonalizacja kompetencji terytorialnych hromad w obszarze świadczenia usług społecznych”, który jest współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Biura Koordynatora Programów Pomocy USA   dla Europy i Eurazji Departamentu Stanu USA w ramach 110. Rundy Programu „Partnerstwa  w dziedzinie Współpracy Rozwojowej”. Celem działań projektowych jest wsparcie ukraińskich samorządów (terytorialnych hromad – odpowiednik polskich gmin) w stworzeniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Dla wsparcia tego procesu Fundacja współorganizuje szkolenia w Ukrainie oraz wizyty studyjne ukraińskich specjalistów do polski.

W ramach ww. działania w dniach 13-17 maja 2024 r.  odbywa się w Sieradzu wizyta przedstawicieli z trzech ukraińskich samorządów:  Czyhyryń (obwód czerkaski), Koziatyń (obwód winnicki) oraz Bar (obwód winnicki). Grupa liczy 6 osób (po 2 osoby z każdego samorządu), są to specjaliści zajmujący się pomocą społeczną w hromadach, towarzyszy jej tłumacz oraz opiekun. Fundacja oczekuje zaprezentowania działań  Miasta Sieradza w zakresie pomocy społecznej, tworzenia oraz wdrażania Strategicznych Planów Rozwiązywania Problemów Społecznych. W ramach wizyty ukraińscy samorządowcy chcą również dowiedzieć się o działaniach podejmowanych przez Gminy oraz Powiat Sieradzki w zakresie pomocy społecznej, planowania strategicznego oraz współpracy między samorządami.

Bezpośrednią współpracą z uczestnikami wizyty studyjnej, tworzeniem i realizacją jej harmonogramu  (w oparciu o infrastrukturę społeczną i działania koalicyjne) wskazującego  na realizację zadań wpisujących się w Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych Gmin i Powiatu, zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu.

We współpracy z Urzędem Miasta Sieradza, Starostwem Powiatowym oraz licznymi innymi podmiotami (w tym organizacjami pozarządowymi) MOPS wskazuje delegacji inicjatywy, mające na celu budowanie sieci bezpieczeństwa socjalnego.

Strefa banerowa