"Wiosna Radosna" 2012

IV Ogólnopolski Przegląd Twórczości Muzycznej

Osób Niepełnosprawnych pod hasłem "Wiosna Radosna"

Miło nam poinformować, że Warsztat Terapii Zajęciowej z Sieradza zajął I miejsce w VI Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Muzycznej Osób Niepełnosprawnych w Żychlinie.
W części konkursowej brało udział 17 zespołów z terenu województw łódzkiego i mazowieckiego. Nasz 5 osobowy zespół wykonał piosenki pt. :„Porajdowe nostalgie " i „W deszczowym rytmie ".

Wszystkim przybyłym zespołom wręczono dyplomy, statuetki i upominki za udział w konkursie. Nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca ufundowało Starostwo Powiatowe w Kutnie, a wręczył ją nam pan Marek Jankowski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kutnie.

Celem konkursu była integracja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym województwa łódzkiego, prezentacja umiejętności wokalnych i tanecznych, nabycie umiejętności odnoszenia sukcesów i ponoszenia porażek poprzez prezentowanie zdrowej rywalizacji na scenie, zachowanie „fair play", wyrobienie nawyku aktywnego i twórczego spędzania czasu osób niepełnosprawnych.
Za rozwijanie kreatywności i wrażliwości muzycznej naszych podopiecznych oraz przygotowanie zespołu do konkursu szczególne podziękowania należą się opiekunom- pani Izabeli Pietrasik i Marii Łężak.

Strefa banerowa