Wieczór Kolęd 2024

10 stycznia 2024 r. odbył się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu Wieczór Kolęd. Pastorałki, kolędy oraz montaż informacyjno - artystyczny o tematyce świątecznej i noworocznej zaprezentowali uczestnicy dziennych form zajęć realizowanych przez MOPS: Ośrodka Adaptacyjnego, Warsztatu Terapii Zajęciowej, świetlic środowiskowych, Domu Dziennego Pobytu i Klubu Seniora.  Było to kolejne spotkanie podkreślające i umacniające współpracę władz miejskich i powiatowych, jednostek, instytucji, organizacji pozarządowych, osób fizycznych i lokalnych mediów, mającą na celu budowę kompleksowej sieci bezpieczeństwa socjalnego dla mieszkańców Sieradza. Na spotkanie zaproszono ponad 200 osób.

Strefa banerowa