Wieczór Kolęd 2018

W dniu 11 stycznia 2018 r. odbył się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu Wieczór Kolęd.
Kolędy, pastorałki oraz montaż słowno – muzyczny o tematyce noworocznej zaprezentowali: uczestnicy Ośrodka Adaptacyjnego, Warsztatu Terapii Zajęciowej, świetlic środowiskowych i Domu Dziennego Pobytu MOPS.  Było to jednocześnie kolejne spotkanie podkreślające i umacniające spójne działania władz, jednostek, instytucji, organizacji i osób, mające na celu wspieranie mieszkańców Sieradza w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych.

Strefa banerowa