Spotkanie w sprawie wsparcia osób bezdomnych

Spotkanie w sprawie udzielania wsparcia osobom bezdomnym na terenie miasta Sieradza w okresie jesienno – zimowym 2018/2019

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym gminy należy - ,,udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym”. W związku z tym w dniu 13.11.2018 r. w MOPS w Sieradzu odbyło się spotkanie dotyczące udzielania wsparcia osobom bezdomnym na terenie miasta Sieradza w okresie jesienno – zimowym 2018/2019. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele sieradzkich instytucji m.in. Urzędu Miasta, Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Szpitala Wojewódzkiego oraz pracownicy MOPS. Głównym celem spotkania było przede wszystkim zabezpieczenie osób bezdomnych przed mrozami i zimnem zagrażającym ich życiu. Zebrani opracowali sposób postępowania w takich sytuacjach. Bezdomni będą mogli ogrzać się i spędzić noc
w ogrzewalni prowadzonej przez MOPS w Sieradzu. Oprócz tego w czasie pobytu w ogrzewalni osoby tam przebywające będą mogły dokonać niezbędnych czynności higienicznych oraz przebrać się. Ponadto funkcjonariusze KPP oraz Straży Miejskiej zobowiązali się do monitorowania miejsc w których mogą przebywać bezdomni szczególnie w czasie intensywnych mrozów oraz do informowania ich o możliwościach skorzystania przez nich z oferowanej pomocy. Działania ww. instytucji pozwolą pomóc i wesprzeć osoby znajdujące się w sytuacji zagrażającej ich życiu lub zdrowiu.

Strefa banerowa