Spotkanie grupy wsparcia

W dniu 17.01.2018 r. o godz. 9.00 w MOPS - MOIK ,  przy ul. Polnej 18/20 odbędzie się spotkanie  ,, grupy wsparcia’’ dla osób znajdujących się w kryzysowych sytuacjach życiowych wynikających z przemocy w rodzinie, uzależnień, problemów opiekuńczo-wychowawczych i innych problemów rodzinnych.

ZAPRASZAMY

Strefa banerowa