Rodzinny Piknik Integracyjny "Gościnnie po sieradzku"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu od wielu lat organizuje różnorodne przedsięwzięcia mające na celu przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji społecznej mieszkańców Sieradza. Jedną z form są rodzinne pikniki integracyjne.

Na spotkanie, które odbyło się w wakacyjną środę 30 sierpnia br. zaprosiliśmy prawie 300 osób.

Zgodnie z gościnnością mieszkańców naszego regionu oraz otwartością MOPS na potrzeby Sieradzan,  tegoroczny Rodzinny   Piknik   Integracyjny  przebiegał  pod  hasłem  „Gościnnie po sieradzku”.

Na Pikniku gościliśmy rodziny z dziećmi i osobami  niepełnosprawnymi, seniorów, dzieci  i młodzież  w wieku szkolnym z rodzicami (z rodzin objętych przez Ośrodek różnymi formami wsparcia), a także przedstawicieli lokalnych władz oraz pomiotów, których działania mają charakter profilaktyczny i pomocowy. Na nasze zaproszenie odpowiedziały również rodziny  z Ukrainy, które z powodu wojny otrzymują na terenie Sieradza niezbędną pomoc.

Poprzez taki dobór adresatów chcieliśmy wskazać jak najszerszej grupie lokalnej społeczności, że ograniczenia spowodowane dysfunkcjami zdrowotnymi, starością,, nieznajomością języka czy odmiennymi zwyczajami nie stwarzają nieprzekraczalnych granic, ani nie uniemożliwiają nawiązania relacji z tymi, którzy wymagają akceptacji, empatii i działań wspierających.

Uczestników spotkania uhonorowali swoją obecnością: Zastępca Prezydenta Miasta Sieradza Pani Emilia Marek oraz liczni Radni Rady Miejskiej w Sieradzu. Zaproszenie przyjęli również przedstawiciele licznych podmiotów, tworzących na terenie naszego miasta sieć wsparcia społecznego.

Podczas spotkania realizowany był program rekreacyjno – edukacyjny. Integrację poprzez zabawę, radosne stylizacje i animacje, wspólne biesiadowanie oraz działania z zakresu profilaktyki zdrowia zapewnili podczas tegorocznego Pikniku organizatorzy oraz lokalni partnerzy: Urząd Miasta Sieradza, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Pan Ryszard Mączka, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków,  Sieradzki Klub Amazonka oraz Stowarzyszenie Abstynentów „Przystań”.

Uczestnikom spotkania zagwarantowano urozmaicony poczęstunek, w tym m.in. domową grochówkę,  pyszny staropolski bigos i ciasto z sezonowymi owocami oraz słodycze, w tym ulubioną przez Milusińskich watę cukrową. Dzięki barwnej dekoracji, bogatej ofercie animacyjnej, dużej frekwencji osób zaproszonych, zaangażowaniu partnerów oraz oprawie muzycznej, którą zapewnił Pan  Ryszard Mączka,  wspaniałej zabawie na Pikniku nie było końca !

Pomimo nieprzychylnej pogody, spotkanie zostało zrealizowane zgodnie z planem  na przyległym do MOPS pięknym, zielonym terenie. Działanie stało się możliwe dzięki życzliwości Pana Jarosława Janiaka - Wójta Gminy Burzenin, który udostępnił naszemu Ośrodkowi namioty. Wszystkie biesiadne stoły i punkty animacyjne znalazły pod nimi schronienie przed siąpiącym deszczem.

Dziękując za udział w spotkaniu wszystkim Gościom i Partnerom, zapraszamy na kolejny  Rodzinny Piknik Integracyjny.

 

Strefa banerowa