Projekt - Klucz do Nowego Jutra

Projekt „Klucz do nowego jutra” współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Poddziałania IX.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

zaprasza do udziału w projekcie:

„KLUCZ DO NOWEGO JUTRA”

Jeśli jesteś mieszkańcem Miasta Sieradza zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, ubóstwa, niepełnosprawności oferujemy Ci bezpłatne szkolenia, doradztwo oraz staż zawodowy.

Tematyka szkoleń:

SZKOLENIA PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE

Szkolenia podnoszone kwalifikacje zawodowe

Prawo jazdy kat b
Szkolenia komputerowe
Doradztwo zawodowe
Poradnictwo psychologiczne
Staż zawodowy (płatny)

Biuro Projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu ul. Polna 18/20 pok. 24

Tel. 43 8274566, 42 6511402

<<<<<WIĘCEJ INFORMACJI>>>>>

 

Strefa banerowa