Program Czyste Powietrze

W związku z programem „Czyste Powietrze” – osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia  o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa.

 W/w żądanie wydania zaświadczenia składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu Dział Świadczeń Rodzinnych ul. Kościuszki 5 pok. nr 12

Strefa banerowa