Piknik Rodzinny w Rudzie - 2018

Rodzinny Piknik Integracyjny 2018 „25 lat minęło”
Miejski Pomocy Społecznej w Sieradzu od wielu lat organizuje różnorodne przedsięwzięcia mające na celu przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji społecznej mieszkańców Sieradza. Jedną z form są rodzinne spotkania integracyjne, organizowane na terenie Ośrodka  Wypoczynkowego MOSiR w  Sieradzu – Męce. Zapraszamy na nie rodziny, w których wychowują się dzieci i osoby niepełnosprawne, a od kilku lat również seniorów, dzieci i młodzież w wieku szkolnym z rodzicami ( z rodzin objętych przez Ośrodek różnymi formami wsparcia), a także przedstawicieli lokalnych pomiotów, których działania mają charakter profilaktyczny i pomocowy.
Poprzez taki dobór adresatów, chcemy wskazać jak najszerszej grupie lokalnej społeczności, że dysfunkcje zdrowotne spowodowane chorobą, urazem lub starością, nie stwarzają nieprzekraczalnych granic, ani nie uniemożliwiają nawiązania relacji z tymi, którzy są nimi dotknięci. Wymagają jednak specjalnej dbałości, troski i wsparcia. Uczestnictwo  w spotkaniach integracyjnych osób i rodzin dotkniętych niepełnosprawnością oraz osób zdrowych, sprzyja budowaniu postaw, w których opieka nad najsłabszymi i okazana im pomoc należą do dobrych praktyk. Daje też przykłady na możliwości realizacji zainteresowań i sposoby spędzania wolnego czasu. Uczy również zdrowego i ekologicznego stylu życia.
Tegoroczny Rodzinny   Piknik   Integracyjny  zorganizowany w dniu 30 sierpnia, upłynął pod hasłem „25 lat minęło”, ponieważ było to spotkanie jubileuszowe.
W szczególny sposób uhonorowani zostali inicjatorzy tej formy integracji:  p. Hanna Janas – Łukasik (były Dyrektor MOPS w Sieradzu) oraz p. Zdzisław Berliński (były Prezes Koła Terenowego w Sieradzu Polskiego Związku Głuchych), a także stali partnerzy: Urząd Miasta Sieradza, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu oraz Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Dzięki super pogodzie, dużej frekwencji osób zaproszonych,  zaangażowaniu wielu partnerów oraz oprawie muzycznej, którą zapewnił p. Ryszard Mączka - wspaniałej zabawie na Pikniku nie było końca.

Strefa banerowa